Government of Tanzania Logo

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

TUME YA MIPANGODODOSO LA KUKUSANYA MAONI YA WADAU KWA AJILI YA MAANDALIZI YA DIRA YA TAIFA YA MAENDELEO 2050
1

UTAMBULISHO WA MTOA MAONI

2

UTAMBULISHO WA ENEO

3

UFAHAMU KUHUSU DIRA YA MAENDELEO YA 2025

4

MATARAJIO NA MAONO YA TANZANIA 2050

5

VIPAUMBELE VINAVYOPENDEKEZWA

6

MIKAKATI INAYOPENDEKEZWA

7

KUBORESHA UTEKELEZAJI

'' '' ''